Хладилни Камери

Предназначението на хладилните камери е да осигуряват студ понижавайки температурата, за да предпазват продуктите. Широко приложение намират в повечето отрасли на икономиката в цял свят. У нас се използват главно в хранително-вкусовата промишленост, при транспорт на хранителни продукти, селското стопанство, медицината както и в фармацевтичната и химическата промишленост.

Български производител на Хладълни камери

Изберете вашия модел

Плюсовите /среднотемпературни/ хладилни камери поддържат температура T= -2÷4°C Те се разделят на: - плюсови камери за охлаждане на хранителни продукти (когато се внася топъл продукт), - плюсови камери за съхранение на хранителни продукти (когато се внася охладен продукт)

Минусовите /нискотемпературни/ хладилни камери поддържат температура Т= -18÷-25°C Те се разделят на: - минусови камери за замразяване на хранителни продукти, - минусови камери за съхранение на хранителни продукти (когато се внася замразен продукт)

Хладилни камери за шоково замразяване

Хладилни камери за шоково замразяване. Шоковите камери са предназначени за бързо замразяване на хранителни продукти във въздушна среда. Шоковите камери се проектират и изграждат спрямо индивидуалните изисквания на всеки клиент.

Вземи оферта

Галерия

containere

Всяко едно тяло, което е нагрято може да се охлажда до температурата на обкръжаващата среда съвсем по естествен път. Това охлаждане на продукти до много по-ниски температури обаче, може да се осъществи единствено по изкуствен начин, а това става именно чрез помощта на хладилните камери.

Предназначението на хладилните камери е да осигуряват студ понижавайки температурата, за да предпазват продуктите. Широко приложение намират в повечето отрасли на икономиката в цял свят. У нас се използват главно в хранително-вкусовата промишленост, при транспорт на хранителни продукти, селското стопанство, медицината както и в фармацевтичната и химическата промишленост.