Хладилни Камери

Предназначението на хладилните камери е да осигуряват студ понижавайки температурата, за да предпазват продуктите. Широко приложение намират в повечето отрасли на икономиката в цял свят. У нас се използват главно в хранително-вкусовата промишленост, при транспорт на хранителни продукти, селското стопанство, медицината както и в фармацевтичната и химическата промишленост.

Български производител на Хладилни камери

Изберете вашия модел

Плюсовите хладилни камери поддържат температура T= -2÷4°C.

Минусовите хладилни камери поддържат температура Т= -18÷-25°C.

Хладилни камери за шоково замразяване

Хладилни камери за шоково замразяване. Шоковите камери са предназначени за бързо замразяване на хранителни продукти във въздушна среда. Шоковите камери се проектират и изграждат спрямо индивидуалните изисквания на всеки клиент.

Вземи оферта

    Галерия

    containere

    Всяко едно тяло, което е нагрято може да се охлажда до температурата на обкръжаващата среда съвсем по естествен път. Това охлаждане на продукти до много по-ниски температури обаче, може да се осъществи единствено по изкуствен начин, а това става именно чрез помощта на хладилните камери.

    Предназначението на хладилните камери е да осигуряват студ понижавайки температурата, за да предпазват продуктите. Широко приложение намират в повечето отрасли на икономиката в цял свят. У нас се използват главно в хранително-вкусовата промишленост, при транспорт на хранителни продукти, селското стопанство, медицината както и в фармацевтичната и химическата промишленост.