Бидони и резервоари

Евро бокс ЕООД е един от най-големите производители на полиетиленови бидони,резервоари в България. Резервоарите ни са подходящи за алкохолни и безалкохолни напитки,вода,нафта, хранителни продукти.

Бидони и резервоари от Евро Бокс

Хоризонтални полиетиленови резервоари

1000л

230 лв с ДДС. 88 см 100 см 162 см 0899 659 157, 0896 467 512

1500л

355 лв с ДДС. 110 см 120 см 179 см 0899 659 157, 0896 467 512

2000л

447 лв с ДДС. 119 см 128 см 186 см 0899 659 157, 0896 467 512

3000л

783 лв с ДДС. 143 см 152 см 186 см 0899 659 157, 0896 467 512

5000л

1380 лв с ДДС. 187 см 188 см 174 см 0899 659 157, 0896 467 512
Вертикални полиетиленови резервоари

1000л

240 лв с ДДС. 77 см 228 см 0899 659 157, 0896 467 512

1000л

230 лв с ДДС. 87 см 190 см 0899 659 157, 0896 467 512

1500л

365 лв с ДДС. 113 см 170 см 0899 659 157, 0896 467 512

2000л

445 лв с ДДС. 130 см 176 см 0899 659 157, 0896 467 512

3000л

710 лв с ДДС. 153 см 182 см 0899 659 157, 0896 467 512

5000л

1180 лв с ДДС. 200 см 191 см 0899 659 157, 0896 467 512

8000л

1499 лв с ДДС. 235 см 238 см 0899 659 157, 0896 467 512

10000л

2200 лв с ДДС. 235 см 257 см 0899 659 157, 0896 467 512
Подземни полиетиленови резервоари

6000л

1980 лв с ДДС. 200 см 250 см 0899 659 157, 0896 467 512
подземен резервоар 5000л

Бидони и резервоари