За нас

Евро Бокс е един от най-големите производители на контейнери и хладилни камери в България.